[NEW] Szukasz pracy w branży tech? Firmy same cię znajdą — wypełnij swój profil

Warunki użytkowania DOU EU

Data wejścia w życie: 15.11.2023 r.

Poprzednia wersja: 01.09.2022 r.

1. Wprowadzenie

Umowa

1.1. Użytkownik korzystając z naszych Usług wyraża zgodę na wszystkie poniższe warunki. Korzystanie z naszych Usług podlega również naszej Polityce plików cookie i naszej Polityce prywatności, które obejmują sposób zbierania, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania danych osobowych.

1.2. Użytkownik zgadza się, że klikając „Zarejestruj się”, „Zaloguj się za pomocą konta na platformie osób trzecich” (np. Twitter, Google, Facebook, GitHub, itp.) lub podobnych, rejestrując się, uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich (opisanych poniżej), wyraża zgodę na zawarcie prawnie wiążącej Umowy z DOU (nawet jeśli korzysta z naszych Usług w imieniu firmy). Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszej Umowy („Umowa” lub „Umowa z użytkownikiem”), nie powinien klikać „Zarejestruj się” (lub podobnego) i nie powinien uzyskiwać dostępu do żadnej z naszych Usług ani korzystać z nich w inny sposób. Jeśli użytkownik chce rozwiązać niniejszą Umowę, w dowolnym momencie, może to zrobić poprzez zamknięcie swojego konta i zaprzestanie dostępu do naszych Usług lub korzystania z nich.

1.3. Użytkownik zawiera niniejszą umowę z DJINNI EUROPE OÜ (zwanym również „DOU”, „my” i „nas”).

Przedmiot Umowy

1.4. Na mocy niniejszej Umowy DOU zapewnia użytkownikowi dostęp do usług opisanych w paragrafie 3 niniejszej Umowy poprzez serwis internetowy DOU („Serwis”).

1.5. DOU udziela użytkownikowi ogólnoświatowej, niewyłącznej, odwołalnej, bezpłatnej licencji na korzystanie z Serwisu i materiałów dostępnych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego przeglądania.

1.6. Stanowi to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności i na mocy tej licencji użytkownik nie może:

(a) modyfikować lub kopiować materiałów (z wyjątkiem materiałów stworzonych przez użytkownika zgodnie z punktem 4.6 niniejszej Umowy);

(b) wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (z wyjątkiem materiałów stworzonych przez użytkownika zgodnie z punktem 4.6 niniejszej Umowy);

(c) próbować dekompilować lub odtwarzać oprogramowanie zawarte na stronie DOU;

(d) usuwać żadnych praw autorskich ani innych oznaczeń własności z materiałów (z wyjątkiem materiałów stworzonych przez użytkownika zgodnie z punktem 4.6 niniejszej Umowy); lub

(e) przekazywać materiałów innej osobie ani tworzyć obrazu materiałów na jakimkolwiek innym serwerze (z wyjątkiem materiałów stworzonych przez użytkownika zgodnie z punktem 4.6 niniejszej Umowy).

1.7. Niniejsza umowa ma zastosowanie do dou.eu i innych związanych z DOU serwisów, aplikacji, komunikacji i innych usług, które określają, że są oferowane w ramach tej umowy („Usługi”).

Kategorie użytkowników

1.8. Zarejestrowani użytkownicy naszych Usług w niniejszych Warunkach użytkowania nazywani są „Członkami”, a niezarejestrowani użytkownicy – „Odwiedzającymi”.

1.9. Po zarejestrowaniu się w Serwisie i utworzeniu konta, użytkownik staje się Członkiem. Jeśli użytkownik nie zdecydował się na rejestrację, może uzyskać dostęp do niektórych funkcji jako „Odwiedzający”.

1.10. Niniejsza Umowa dotyczy zarówno Członków jak i Odwiedzających.

2. Dostęp do Usługi

Wiek umożliwiający dostęp do Usługi

2.1. Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 16 roku życia.

2.2. Aby korzystać z Usług jako Członek, użytkownik akceptuje, że: (1) musi mieć ukończone 18 lat; (2) będzie miał tylko jedno konto DOU, które musi być założone na jego prawdziwe nazwisko; i (3) nie został wcześniej pozbawiony przez DOU możliwości korzystania z usług. Utworzenie konta na podstawie fałszywych informacji jest naruszeniem naszych warunków, dotyczy to również kont zarejestrowanych na dane innych osób lub osób poniżej 18 roku życia.

Konto

2.3. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Usługi może być wymagane zarejestrowanie Konta.

2.4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

2.5. Zakładając konto, należy użyć prawdziwego imienia i nazwiska. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji konta użytkownika i odmowy dostępu do Usługi, jeśli użytkownik posługuje się fałszywym nazwiskiem lub nazwiskiem innej osoby.

2.6. Aby zapewnić dostęp do Usługi, możemy zweryfikować tożsamość posiadacza konta pod kątem tego, czy jest on prawdziwą osobą.

2.7. W celu utworzenia Konta należy podać swój adres e-mail w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie oraz zaakceptować Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywującym Konto.

2.8. Po kliknięciu w link aktywacyjny użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu, gdzie będzie zobowiązany do podania hasła, za pomocą którego będzie się logował do Serwisu.

2.9. Po aktywacji Konta, proces rejestracji zostanie zakończony. Z chwilą aktywacji Konta zostanie zawarta pomiędzy użytkownikiem a nami umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszych Warunkach i polegających na umożliwieniu użytkownikowi korzystania z Konta w sposób opisany w niniejszych Warunkach.

2.10. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego hasła i nie udostępniania go osobom trzecim.

2.11. Użytkownik może również zarejestrować się w Serwisie korzystając z konta Google, Facebook, LinkedIn, Twitter lub Github. W celu rejestracji należy kliknąć odpowiednią opcję i postępować zgodnie z instrukcjami portalu Google, Facebook, LinkedIn, Twitter lub Github.

2.12. W przypadku rejestracji Konta poprzez konto Google, Facebook, LinkedIn, Twitter lub Github, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie danych identyfikacyjnych zapisanych na danym koncie, takich jak adres e-mail, imię, nazwisko, link do profilu github, avatar. Użytkownik może zweryfikować, czy dane identyfikacyjne z danego konta są poprawne i kompletne oraz zawsze ma możliwość ręcznej aktualizacji danych identyfikacyjnych pobranych z innego konta, z wyjątkiem adresu e-mail.

2.13. Pełen dostęp do funkcjonalności Serwisu i Usług użytkownik uzyskuje z chwilą pomyślnego zalogowania się, każdorazowo poprzez podanie loginu (tj. adresu e-mail) i hasła użytkownika lub po zalogowaniu się za pośrednictwem konta Google, Facebook, LinkedIn lub Github.

2.14. Członkowie są posiadaczami kont. Użytkownik zobowiązuje się:

(1) do używania silnego hasła i zachowania go w tajemnicy;

(2) nie przenosić żadnej części swojego konta (np. połączeń), oraz

(3) do przestrzegania prawa i naszych Zasad postępowania (paragraf 5).

2.15. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się za pośrednictwem jego konta, chyba że je zamknie lub zgłosi nadużycie.

Wymagania techniczne

2.16. Aby skorzystać z Usługi użytkownik potrzebuje:

▪ komputera, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu;

▪ dostępu do poczty elektronicznej powiązanej z kontem użytkownika;

2.17. Serwis i wszystkie Usługi są dostępne wyłącznie online.

3. Zakres Usługi

3.1. DOU jest stroną internetową, która ma na celu stworzenie i zintegrowanie silnej społeczności profesjonalistów IT oraz stanie się wygodną i przejrzystą platformą, na której użytkownik może zaprezentować się jako profesjonalista, śledzić nowości i tendencje w branży, wyrażać swoją kreatywność, komunikować się i współpracować z innymi użytkownikami, znaleźć możliwości zatrudnienia lub prowadzenia biznesu itp.

3.2. DOU umożliwia przeglądanie treści zamieszczonych w Serwisie, w tym wiadomości, artykułów, kalendarza i zapowiedzi wydarzeń, dyskusji na forum, ogłoszeń o pracę, profili firm;

3.3. Jako zalogowany Członek, oprócz zakresu usług wymienionych poniżej, użytkownik ma możliwość:

▪ pisania i zamieszczania artykułów w Serwisie;

▪ stworzenia swojego profilu i promowania się za pomocą funkcji Serwisu;

▪ złożenia aplikacji i CV w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę;

▪ komunikowania się z innymi użytkownikami;

▪ tam gdzie ma to zastosowanie, komentowania treści zamieszczonych w Serwisie;

▪ uczestniczenia w dyskusjach na forum;

▪ uczestniczenia w ankietach organizowanych przez DOU lub naszych partnerów;

▪ korzystania z innych funkcji, które wymagają bycia zarejestrowanym użytkownikiem.

3.4. Wszystkie opisane w niniejszych Warunkach Usługi są świadczone przez DOU bezpłatnie dla użytkowników. DOU może zaoferować użytkownikowi dodatkowe płatne usługi, które będą objęte odrębną umową.

Odpowiadanie na ogłoszenia o pracę

3.5. Na ogłoszenia o pracę zamieszczone w Serwisie użytkownik może odpowiedzieć wybierając ogłoszenie o pracę i klikając przycisk „Aplikuj” lub jego odpowiednik. Wówczas użytkownik zostanie przekierowany do zewnętrznego systemu rekrutacyjnego ogłoszeniodawcy lub poproszony o wypełnienie formularza rekrutacyjnego w Serwisie.

3.6. Na ogłoszenia o pracę zamieszczone w Serwisie użytkownik może odpowiadać po zalogowaniu się na swoje konto.

3.7. Użytkownik może załączyć do odpowiedzi swoje CV.

3.8. W odpowiedzi na ogłoszenie o pracę użytkownik powinien podać swoje prawdziwe dane.

3.9. Za każdym razem, gdy użytkownik będzie ubiegał się o pracę w inny sposób niż za pośrednictwem systemu rekrutacji osób trzecich, otrzyma potwierdzenie złożenia aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym lub przypisany do Konta użytkownika.

Zaprzestanie korzystania z Usług

3.10. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług i usunąć swoje Konto, klikając przycisk „Usuń moje konto” lub równoważny dostępny na jego Koncie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Więcej o procedurze usuwania danych można dowiedzieć się z naszej Polityki prywatności.

Modyfikacja i zakończenie świadczenia Usługi

3.11. Możemy zmienić, zawiesić lub zaprzestać świadczenia dowolnej z naszych Usług.

3.12. Nie obiecujemy, że będziemy przechowywać lub pokazywać wszelkie informacje i treści zamieszczone przez użytkownika. DOU nie oferuje usługi magazynowania danych. Użytkownik zgadza się, że nie mamy obowiązku magazynowania, utrzymywania ani dostarczania użytkownikowi kopii jakichkolwiek treści lub informacji dostarczanych przez użytkownika lub innych użytkowników, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez obowiązujące prawo oraz zgodnie z zapisami naszej Polityki prywatności.

4. Informacje na temat własności intelektualnej

Prawa autorskie i inna własność intelektualna

4.1. Wszystkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne składniki Serwisu są prawnie chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi przysługującymi nam lub innym uprawnionym podmiotom.

4.2. Osoby trzecie nie są upoważnione do kopiowania, modyfikowania, odtwarzania, rozpowszechniania lub pobierania Serwisu w całości lub w części.

4.3. Wszelkie wykorzystanie przez kogokolwiek bez naszej wyraźnej pisemnej zgody dowolnych elementów składających się na treść Serwisu stanowi naruszenie naszych praw autorskich oraz naszego prawa sui generis do baz danych i będzie skutkowało odpowiedzialnością cywilną i karną. W szczególności nikt nie może automatycznie pozyskiwać jakichkolwiek danych z Serwisu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

4.4. Wszelkie użycie nazwy DOU, logo DOU, sloganów marki, ikonografii i tym podobnych, może być użyte tylko za wyraźną zgodą DOU.

4.5. Prosimy o kontakt pod adresem [email protected] w przypadku jakichkolwiek pytań lub prośby o zgodę.

Treści stworzone przez użytkownika

4.6. Korzystając z Usługi jako Członek, użytkownik lub pozostali użytkownicy będą mogli tworzyć różne treści (artykuły, wiadomości, komentarze, zdjęcia, filmy, oprogramowanie) i upubliczniać takie treści za pośrednictwem Serwisu („treści stworzone przez użytkownika”).

4.7. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie treści zamieszczane przez niego w Serwisie są jego oryginalną pracą lub posiada on prawne upoważnienie do zamieszczania takich treści.

4.8. Autor treści stworzonych przez użytkownika zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do stworzonych treści i udziela DOU licencji na wykorzystanie tych treści w sposób opisany poniżej.

4.9. Podczas korzystania z treści stworzonych przez innego użytkownika użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju nieuprawnione wykorzystanie treści stworzonych przez innego użytkownika, takie jak kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie itp.

Licencja użytkownika udzielona DOU

4.10. W relacjach między użytkownikiem a DOU, użytkownik jest właścicielem treści i informacji, które przesyła lub umieszcza w Usługach, przy czym użytkownik udziela DOU jedynie ogólnoświatowego, niewyłącznego, wolnego od opłat licencyjnych, zbywalnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa (licencji) do używania, kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania informacji i treści, które dostarcza za pośrednictwem naszego Serwisu i usług innych osób, bez dalszej zgody, powiadomienia lub rekompensaty dla użytkownika lub innych osób. Prawa te są ograniczone w następujący sposób:

(a) Użytkownik może zakończyć obowiązywanie tej licencji na określone treści, usuwając je z Usług lub ogólnie zamykając swoje konto, z wyjątkiem (a) zakresu, w jakim udostępnił je innym osobom w ramach Usługi, a te skopiowały, ponownie udostępniły lub zapisały te treści, oraz (b) przez uzasadniony czas potrzebny do usunięcia z kopii zapasowych i innych systemów.

(b) Nie będziemy umieszczać treści użytkownika w reklamach produktów i usług osób trzecich na rzecz innych podmiotów bez jego odrębnej zgody (w tym treści sponsorowanych). Mamy jednak prawo, bez płacenia użytkownikowi lub innym osobom, do wyświetlania reklam w pobliżu treści i informacji użytkownika, a jego działania społeczne mogą być widoczne i dołączane do reklam, jak zaznaczono w Polityce prywatności. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji Usługi, możemy wspomnieć o tym, podając jego imię i nazwisko lub zdjęcie, aby promować tę funkcję w ramach naszych Usług, zgodnie z ustawieniami użytkownika.

(c) Pozyskamy zgodę użytkownika, jeśli będziemy chcieli dać innym osobom prawo do publikowania treści użytkownika poza Serwisami. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się udostępnić swój post jako „publiczny”, „każdy” lub podobny, włączymy funkcję umożliwiającą innym użytkownikom osadzenie tego publicznego postu w usługach stron trzecich, a także umożliwimy wyszukiwarkom znalezienie tej publicznej treści za pośrednictwem ich usług.

(d) Chociaż możemy edytować i dokonywać zmian formatu treści użytkownika (takich jak tłumaczenie lub transkrypcja, zmiana rozmiaru, układu lub typu pliku albo usunięcie metadanych), nie będziemy modyfikować znaczenia jego wypowiedzi.

Licencja użytkownika udzielona innym użytkownikom

4.11. Ze względu na to, że użytkownik jest właścicielem swoich treści i informacji, a my mamy do nich jedynie niewyłączne prawa, może zdecydować się na udostępnienie ich innym osobom i określić warunki, na jakich inni użytkownicy mogą korzystać z jego treści.

4.12. Jeśli użytkownik nie zastosuje żadnych szczególnych warunków licencyjnych do swoich treści w momencie ich zamieszczania, zakłada się, że w odniesieniu do tych treści obowiązują warunki licencji Creative Commons BY-NC-SA.

Polityka treści

4.13. Poniższa polityka dotyczy komentarzy, artykułów i wszystkich innych prac udostępnianych na platformie DOU:

● Użytkownicy muszą w dobrej wierze starać się udostępniać treści, które są na temat, wysokiej jakości i nie są przeznaczone głównie do celów promocji lub tworzenia backlinków.

● Posty muszą zawierać merytoryczną treść – nie mogą jedynie odsyłać do zewnętrznego linku, który zawiera cały post.

● Jeśli post zawiera linki partnerskie, informacja taka musi być wyraźnie zaznaczona. Na przykład, przy użyciu takiego sformułowania: „Ten post zawiera linki partnerskie; mogę otrzymać wynagrodzenie, jeśli zakupisz produkty lub usługi z różnych linków podanych w tym artykule”.

4.14. DOU zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści, które uzna za naruszenie niniejszej polityki według własnego uznania.

Reklamacje dotyczące treści

4.15. Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Wymagamy, aby informacje zamieszczane przez Członków były dokładne i nie naruszały praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich.

4.16. Jeżeli użytkownik w dobrej wierze uważa, że jego prawa autorskie zostały naruszone, może przesłać na adres [email protected] zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich, które powinno zawierać:

(a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

(b) opis dzieła chronionego prawem autorskim, które zdaniem użytkownika zostało naruszone;

(c) opis określający miejsce na naszej stronie internetowej materiału, który według użytkownika narusza prawo;

(d) adres e-mail oraz adres pocztowy lub numer telefonu użytkownika;

(e) oświadczenie użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że sporne wykorzystanie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;

4.17. Jeśli użytkownik uważa, że zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich zostało niewłaściwie złożone przeciwko niemu, może złożyć kontrpowiadomienie, które powinno zawierać:

(a) fizyczny lub elektroniczny podpis użytkownika;

(b) wskazanie materiału usuniętego lub materiału, do którego dostęp został zablokowany;

(c) oświadczenie, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że usunięcie lub zablokowanie materiału było błędem lub że materiał został źle rozpoznany;

(d) imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, adres do korespondencji.

4.18. Należy pamiętać, że każde złożone przez użytkownika powiadomienie lub kontrpowiadomienie musi być zgodne z prawdą i musi być złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo. Fałszywe zawiadomienie lub kontrpowiadomienie może spowodować odpowiedzialność osobistą. Dlatego przed złożeniem zawiadomienia lub kontrpowiadomienia warto zasięgnąć porady prawnej.

5. Zasady postępowania

5.1. Podczas korzystania z Serwisu i dowolnej Usługi w Serwisie użytkownik zobowiązuje się:

(a) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym, bez ograniczeń, przepisów dotyczących ochrony prywatności, przepisów dotyczących własności intelektualnej, przepisów antyspamowych, przepisów dotyczących kontroli eksportu, przepisów podatkowych i wymogów regulacyjnych;

(b) przekazywać nam dokładne informacje i aktualizować je;

(c) używać swojego prawdziwego imienia i nazwiska na swoim profilu; oraz

(d) korzystać z Usług w sposób profesjonalny.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się, że:

(a) nie będzie tworzył fałszywej tożsamości na DOU, wprowadzał w błąd, tworzył profilu użytkownika dla kogoś innego niż on sam (prawdziwa osoba), ani używał lub próbował używać konta innej osoby;

(b) nie będzie rozwijał, wspierał ani używał oprogramowania, urządzeń, skryptów, robotów ani żadnych innych środków lub procesów (w tym crawlerów, wtyczek i dodatków do przeglądarek lub innych technologii) w celu skrobania Usług lub innego kopiowania profili i innych danych z Usług;

(c) nie będzie ujawniał informacji, na których ujawnienie nie ma zgody (takich jak informacje poufne innych osób (w tym pracodawcy));

(d) nie będzie naruszał praw własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności. Na przykład nie wolno kopiować ani rozpowszechniać (poza dostępną funkcją udostępniania) postów lub innych treści innych osób bez ich zgody, której mogą udzielić, zamieszczając posty na licencji Creative Commons;

(e) nie będzie naruszał własności intelektualnej lub innych praw DOU;

(f) nie będzie publikował czegokolwiek, co zawiera wirusy komputerowe, robaki lub inny szkodliwy kod;

(g) nie będzie dokonywał inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji, rozszyfrowywania lub innych prób uzyskania kodu źródłowego Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej technologii, która nie jest open source;

(h) nie będzie sugerował lub stwierdzał, że jest powiązany z DOU lub popierany przez DOU bez naszej wyraźnej zgody;

(i) nie będzie wynajmował, dzierżawił, pożyczał, handlował, sprzedawał/odsprzedawał lub w inny sposób spieniężał Usług lub związanych z nimi danych lub dostępu do nich, bez zgody DOU;

(j) nie będzie używał botów ani innych zautomatyzowanych metod w celu uzyskania dostępu do Usług, dodawania lub pobierania kontaktów, wysyłania lub przekierowywania wiadomości;

(k) nie będzie monitorował dostępności, wydajności lub funkcjonalności Usług w celach konkurencyjnych;

(l) nie będzie uczestniczył w „framingu”, „mirroringu” lub w inny sposób symulował wyglądu lub funkcji Usług;

(m) nie będzie stosował nakładek ani w inny sposób modyfikować Usług lub ich wyglądu (np. poprzez wstawianie elementów do Usług lub usuwanie, zakrywanie lub zasłanianie reklamy zamieszczonej w Usługach);

(n) nie będzie zakłócał działania lub nadmiernie obciążać Usług (np. spam, atak typu denial of service, wirusy, algorytmy gier).

5.3. DOU zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z usług, w tym liczby połączeń i możliwości kontaktu z innymi użytkownikami. DOU zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub likwidacji konta użytkownika, jeśli narusza on niniejszą umowę lub prawo, lub niewłaściwie korzysta z usług (np. narusza któryś z regulaminów)

6. Odpowiedzialność

6.1. DOU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń o pracę publikowanych w Serwisie. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść ogłoszeń o pracę publikowanych przez niego lub w jego imieniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ogłoszeniodawca może w każdej chwili zmienić ogłoszenia o pracę, także po wysłaniu przez użytkownika aplikacji w odpowiedzi na nie.

6.2. Nie gwarantujemy użytkownikowi, że ogłoszeniodawca odpowie na jego zgłoszenie lub skontaktuje się z nim.

6.3. Mamy prawo do wyłączenia Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, ale uprzedzimy o tym z wyprzedzeniem, w miarę możliwości, za pomocą komunikatu wyświetlanego w Serwisie.

6.4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszych Warunków użytkowania.

6.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych, a także praw własności intelektualnej osób trzecich.

6.6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym oraz na swoim Koncie.

6.7. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści niezgodnych z prawem, w tym m.in. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub prawo.

6.8. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie żadnych treści stanowiących ofertę kupna lub sprzedaży, w tym w szczególności nie może handlować przedmiotami, którymi obrót jest nielegalny.

6.9. Podejmujemy działania w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązujemy się do niezwłocznego usuwania wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu zgłoszonych przez użytkowników.

6.10. Jeżeli jakakolwiek treść opublikowana na stronie Serwisu narusza dobra osobiste użytkownika lub innej osoby, lub nosi znamiona nadużycia (nawołuje do nienawiści, narusza ogólnie przyjęte normy społeczne lub prawo), użytkownik może powiadomić nas o takim naruszeniu lub nadużyciu wysyłając e-mail na adres: [email protected].

6.11. Niezwłocznie po otrzymaniu skargi lub zawiadomienia o potencjalnym naruszeniu lub nadużyciu podejmiemy natychmiastowe działania w celu naprawy nieprawidłowego działania Serwisu lub usunięcia treści powodujących takie naruszenie lub nadużycie, w zależności od przypadku.

6.12. Odpowiadamy za treści zamieszczane przez Członków tylko pod warunkiem, że zostaniemy poinformowani o ich nielegalności, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania.

6.13. W przypadku otrzymania zawiadomienia o niezgodności z prawem jakichkolwiek zamieszczonych treści, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy zamieszczonych przez użytkowników, w szczególności komentarzy o nieodpowiedniej treści lub komentarzy, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Warunków użytkowania, jeżeli w oparciu o zawiadomienie osoby trzeciej lub właściwych organów, komentarze te zostaną uznane za potencjalne naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Warunków użytkowania.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1. W żadnym wypadku DOU lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysku, lub z powodu przerw w działalności gospodarczej,) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów na stronie internetowej DOU, nawet jeśli DOU lub upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ze względu na to, że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

7.2. Materiały pojawiające się w Serwisie mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. DOU nie gwarantuje, że wszelkie materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. DOU może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. DOU nie podejmuje jednak żadnych zobowiązań do aktualizacji materiałów.

7.3. DOU nie dokonała przeglądu wszystkich stron internetowych połączonych z jej stroną internetową i nie jest odpowiedzialna za zawartość żadnej z takich stron. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia DOU dla danej strony. Korzystanie z takich stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

8. Zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania

8.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Jeśli w przyszłości zmienimy niniejsze Warunki użytkowania, zamieścimy zmienione Warunki użytkowania i zaktualizujemy „Datę wejścia w życie” powyżej, aby odzwierciedlić datę zmian.

8.2. Zmiany Warunków wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż siedem dni od daty udostępnienia zmienionych Warunków w Serwisie.

8.3. Jeżeli po wejściu w życie zmienionych Warunków użytkowania użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, będzie to oznaczało, że zaakceptował te zmiany.

9. Prawo właściwe i porozumienie arbitrażowe

9.1. Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie relacje oparte na tych Warunkach będą podlegały i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim.

9.2. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową, których Strony nie będą w stanie rozwiązać polubownie, zostaną poddane wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce, z zastrzeżeniem możliwości odwołania się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

10. Pytania lub wątpliwości oraz dane kontaktowe

10.1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem [email protected]. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

10.2. Adres do korespondencji: DJINNI EUROPE OÜ, Harjumaa, Tallinn linn, Pae tn 21, 11415, KRS 12887474

10.3 Adres do pracy z klientami: DOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REGON: 525876415, NIP: 5273066503, ul. ŻELAZNA, nr 59, lok. 130, miejsc. WARSZAWA, kod 00-848

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia podczas przeglądania.

Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie w naszej Polityka plików cookie.

Zmień ustawienia
Zapisz Akceptuj wszystkie cookies