[NEW] Szukasz pracy w branży tech? Firmy same cię znajdą — wypełnij swój profil

Polityka prywatności DOU.EU

Data wejścia w życie: 1 września 2022 r.

DOU.EU jest platformą internetową dla profesjonalistów IT i osób zainteresowanych IT. Usługa ma na celu dołączenie do profesjonalistów i rozwój społeczności IT w Europie.

Kiedy użytkownik korzysta z naszych Usług, wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszej Polityki prywatności i Polityki plików cookie.

O niniejszej polityce prywatności

DOU.EU (dalej „my” lub „DOU” lub „Administracja DOU”) jest zobowiązana do ochrony prawa do prywatności naszych użytkowników („użytkownik” lub „ty”).

DOU jest zobowiązana do poszanowania i ochrony prywatności użytkownika. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do każdej strony internetowej DOU („Serwis”), wydarzenia, aplikacji i innych usług („Usługa”), która odnosi się do niniejszej polityki prywatności lub łączy z nią. Niniejsza polityka prywatności może zostać uzupełniona o dodatkowe oświadczenia dotyczące prywatności, warunki lub powiadomienia przekazane użytkownikowi.

Niniejsza polityka prywatności opisuje główne aspekty naszego podejścia do gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkownika.

Informacje o administratorze danych

DJINNI EUROPE OÜ (spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem estońskim (KRS 12887474, Harjumaa, Tallinn linn, Pae tn 21, 11415), która jest właścicielem lub administratorem Usługi, zgodnie z jej treścią, jest głównym administratorem danych osobowych użytkownika dostarczonych oraz zebranych podczas realizacji Usługi lub w celu jej realizacji.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych („RODO”) wyznaczyliśmy DJINNI EUROPE OÜ jako naszego przedstawiciela dla celów RODO w UE. Użytkownicy mieszkający w UE mogą kierować pytania dotyczące sposobu zbierania, przechowywania, wykorzystywania i ujawniania ich danych osobowych albo do DOU na adres podany poniżej, albo do naszego przedstawiciela na następujący adres: Harjumaa, Tallinn linn, Pae tn 21, 11415.

Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

Korzystanie z Serwisu

Użytkownik może korzystać z Serwisu jako zarejestrowany użytkownik („Członek”) lub jako gość bez rejestracji i zakładania konta („Odwiedzający”).

Aby zostać Członkiem należy założyć konto.

Członkowie mogą udostępniać informacje na temat ich działalności zawodowej, nawiązywać kontakty z siecią, wymieniać się wiedzą i spostrzeżeniami zawodowymi, publikować i przeglądać odpowiednie treści, uczyć się i rozwijać umiejętności oraz znajdować możliwości biznesowe i zawodowe.

Odwiedzający mogą poruszać się po Serwisie i mają możliwość przeglądania treści i danych dotyczących niektórych naszych Usług. Odwiedzający mają ograniczony dostęp do informacji zawartych w profilach Członków.

Nasza Polityka prywatności obowiązuje każdego Członka lub Odwiedzającego nasze Usługi.

Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy informacje o użytkowniku na trzy sposoby: (1) informacje przekazywane nam przez użytkownika za pośrednictwem naszego formularza rejestracyjnego lub innych formularzy internetowych dostępnych na Serwisie; (2) za pośrednictwem technologii automatycznych; (3) ze źródeł osób trzecich.

Zakres gromadzonych przez nas informacji zależy od sposobu korzystania z Serwisu – jako zarejestrowany użytkownik (Członek) lub nie (Odwiedzający).

Podczas tworzenia konta i korzystania z Serwisu jako zarejestrowany użytkownik, użytkownik może podać, a my odpowiednio gromadzimy, następujące dane:

 • imię oraz nazwisko;
 • zdjęcie;
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, profil w mediach społecznościowych i numer telefonu;
 • miejscowość i kraj zamieszkania lub pobytu;
 • informacje o zatrudnieniu, takie jak nazwa firmy, zawód i stanowisko, przebieg zatrudnienia i pracy zawodowej itp;
 • informacje, które użytkownik podaje o sobie w swoim Profilu w Serwisie;
 • dane uwierzytelniające logowanie do konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło, podpowiedzi do hasła i podobne informacje dotyczące bezpieczeństwa;
 • komentarze, opinie i inne informacje, które użytkownik nam przekazuje, w tym informacje, które użytkownik wysyła do działu obsługi klienta i wiadomości, zapytania dotyczące wizyt i inne informacje, które użytkownik chce, abyśmy udostępnili naszym użytkownikom, partnerom i innym osobom;

Powyższe informacje składają się na profil użytkownika na Serwisie („Profil”).

Uwaga:

(!) Użytkownik ma możliwość wyboru informacji na swoim profilu, takich jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, zdjęcie, miasto itp. Użytkownik nie musi podawać dodatkowych informacji w swoim profilu, jednak informacje z profilu pomagają mu w większym stopniu korzystać z naszych Usług, w tym pomagają rekruterom i firmom w znalezieniu użytkownika. To użytkownik decyduje o tym, czy chce dodać na swoim profilu informacje osobiste i czy chce te informacje upublicznić.

(!!) Nie należy umieszczać ani dodawać do profilu użytkownika informacji wrażliwych, których użytkownik nie chciałby, aby były publicznie dostępne.

Informacje, które zbieramy automatycznie na temat korzystania przez użytkownika z naszego Serwisu

Nasz Serwis może automatycznie zbierać informacje o tym, jak użytkownik i jego urządzenie wchodzą w interakcję z Serwisem, w tym:

 • informacje o komputerze, urządzeniu i połączeniu, takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, platforma i inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu;
 • dane dotyczące użytkowania, takie jak funkcje, z których użytkownik korzystał, preferencje językowe i inne wybrane ustawienia, dane dotyczące kliknięć w adresie URL, w tym znaczniki daty i czasu oraz strony odsyłające i wyjściowe, a także strony odwiedzane w ramach Serwisu;
 • data założenia konta oraz data ostatniego skorzystania z Serwisu;
 • sieci społecznościowe, których użytkownik używa do autoryzacji;
 • inne informacje dotyczące rejestracji konta lub wydarzenia oraz Profilu.

Zbieramy te dane za pośrednictwem naszych serwerów oraz za pomocą plików cookies i innych technologii. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookies znaleźć można w Polityce plików cookies.

Gdy użytkownik korzysta z Serwisu jako Odwiedzający, możemy gromadzić wyłącznie następujące dane: informacje o komputerze, urządzeniu i połączeniu, takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, platforma i inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika;

Gromadzenie danych ze źródeł zewnętrznych

Gdy użytkownik łączy swoje konto w Serwisie z kontem na platformie osób trzecich (np. Google, Linkedin, Twitter, Facebook, GitHub), możemy zbierać dane, które platforma osób trzecich udostępnia nam lub informacje, które użytkownik udostępnił publicznie na swoim koncie.

Zachęcamy użytkownika do zapoznania się z polityką prywatności platform osób trzecich, z których korzysta w celu zalogowania się na swoje konta, aby zrozumieć, w jaki sposób te osoby trzecie wykorzystują i ujawniają informacje użytkownika. Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób strona internetowa osób trzecich wykorzystuje lub ujawnia dane osobowe, które zbiera na temat użytkownika.

Cel przetwarzania i wykorzystywania danych

Zbieramy i przetwarzamy dane użytkownika, aby zapewnić mu dostęp do wszystkich funkcji i właściwości Serwisu oraz dać mu jak najlepsze doświadczenie w korzystaniu z DOU.EU.

Naszym celem jest stworzenie i zintegrowanie silnej społeczności profesjonalistów IT oraz stanie się wygodną i przejrzystą platformą, na której użytkownik może zaprezentować się jako profesjonalista, śledzić nowości i tendencje w branży, wyrażać swoją kreatywność, komunikować się i współpracować z innymi użytkownikami, znaleźć możliwości zatrudnienia lub prowadzenia biznesu itp.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w sposób opisany w niniejszej Polityce jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z nami i Serwisem, wykorzystujemy jego dane osobowe w celu:

 • zapewnienia mu dostępu do Serwisu i korzystania z niego oraz aktywacji i zarządzania nim;
 • umożliwienia mu nawiązania kontaktu z innymi specjalistami, znalezienia pracy i możliwości biznesowych, uzyskania informacji, odbycia szkoleń i zwiększenia wydajności;
 • zaproszenia go do udziału w ankietach dla użytkowników, a także w konkursach, głosowaniach społeczności i podobnych działaniach lub promocjach;
 • zaoferowania mu spersonalizowanej treści i innych personalizacji, aby dostosować Serwis do jego zainteresowań i lokalizacji geograficznej;
 • umożliwienia mu odpowiedzi na odpowiednie oferty pracy pracodawców;
 • odpowiedzi na jego prośby, zapytania, komentarze i zastrzeżenia;
 • powiadamiania go o zmianach, aktualizacjach i innych ogłoszeniach dotyczących Serwisu oraz naszych innych produktów i usług;
 • umożliwienia mu tworzenia i zamieszczania komentarzy, artykułów i innych treści tekstowych;
 • dostarczania ukierunkowanych reklam, wiadomości promocyjnych, zawiadomień i innych informacji o naszych produktach, wydarzeniach i usługach, naszych oddziałach i stronach trzecich, sponsorach, partnerach medialnych itp;
 • zapewnienia wsparcia klienta, technicznego, produktowego i innego oraz pomocy w utrzymaniu działania, bezpieczeństwa i ochrony Serwisu;

 • zapewnienia mu dostępu do odpowiednich wydarzeń, networkingu, sesji prelegentów, prezentacji w oparciu o preferencje i zainteresowania podane przez użytkownika podczas rejestracji, interakcji na naszych stronach internetowych, platformach i podczas naszych wydarzeń;
 • przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Udostępnianie informacji o użytkowniku

Udostępnianie informacji sprzedawcom będącymi osobami trzecimi

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika ograniczonej liczbie sprzedawców będących osobami trzecimi, którzy przetwarzają je w naszym imieniu w celu zapewnienia, utrzymania lub ulepszenia naszego Serwisu i którzy zgodzili się na ograniczenia prywatności podobne do naszej Polityki prywatności.

W tym samym celu możemy udostępniać dane osobowe użytkownika sprzedawcom będącym osobami trzecimi, zlokalizowanym poza UE, np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na Ukrainie lub w innym kraju.

W każdym przypadku takiego udostępniania podejmujemy wszelkie niezbędne środki prawne, techniczne, organizacyjne i zarządcze, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami RODO i najwyższymi standardami ochrony danych.

Zawarliśmy odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania danych i kontrolujemy zgodność sprzedawców będących osobami trzecimi z przepisami RODO i niniejszą Polityką.

Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji, w tym kopii, o zabezpieczeniach umownych, które wprowadza DOU.

Akceptując niniejszą Politykę użytkownik upoważnia nas do takiego udostępniania swoich danych.

Widoczność publiczna

Należy pamiętać, że informacje, które użytkownik ujawnia na swoim profilu, w swoich postach i komentarzach w Serwisie są publicznie dostępne dla innych użytkowników Serwisu.

Udostępnianie danych pracodawcom

Kiedy użytkownik korzysta z Serwisu „odpowiedz na wakat”, „prześlij CV” lub podobnych, upoważnia nas do udostępnienia informacji z profilu użytkownika oraz jego CV firmie, która ogłosiła dany wakat.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia zwanego „Google Analytics” do zbierania informacji o korzystaniu z niniejszego Serwisu. Google Analytics gromadzi informacje o tym, jak często użytkownicy odwiedzają niniejszy Serwis, jakie strony odwiedzają w tym czasie oraz z jakich innych witryn korzystali przed wejściem do tego Serwisu. Wykorzystujemy informacje, które uzyskuje z Google Analytics, aby zrozumieć korzystanie z Serwisu i wzorce oraz aby ulepszyć Serwis. Google Analytics gromadzi jedynie adres IP przypisany do użytkownika w dniu odwiedzenia Serwisu, a nie imię i nazwisko lub inne informacje identyfikujące. Nie łączymy informacji zebranych za pomocą Google Analytics z innymi danymi osobowymi.

Możliwość wykorzystywania i udostępniania przez Google informacji zebranych przez Google Analytics na temat wizyt użytkownika w naszym Serwisie jest ograniczona Warunkami korzystania z Google Analytics oraz Polityką prywatności Google. Użytkownik może uniemożliwić rozpoznanie go przez Google Analytics podczas kolejnych wizyt na tej stronie, wyłączając obsługę plików cookie w przeglądarce lub urządzeniu mobilnym. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie Polityka prywatności Google. Aby uniemożliwić Google Analytics korzystanie z danych użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, można pobrać dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Gdy zbieramy jakiekolwiek dane osobowe użytkownika w ramach europejskich przepisów o ochronie danych, robimy to:

 • gdy jest to konieczne do zawarcia umowy z użytkownikiem lub świadczenia usługi, o którą użytkownik prosi, zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania;
 • gdy jest to konieczne dla zapewnienia przez nas zgodności z obowiązującym prawem lub innym zobowiązaniem prawnym;
 • gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby;
 • w stosownych przypadkach, za zgodą użytkownika; lub
 • w sposób niezbędny do prowadzenia naszej działalności, ochrony bezpieczeństwa naszych systemów, klientów i użytkowników, wykrywania lub zapobiegania oszustwom, umożliwienia naszym klientom przestrzegania zobowiązań prawnych lub realizacji naszych innych uzasadnionych interesów opisanych w klauzulach „Jakie dane gromadzimy”, „Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku” i „Udostępnianie informacji o użytkowniku” powyżej, z wyjątkiem sytuacji, gdy nasze interesy są nadrzędne w stosunku do praw użytkownika do prywatności.

W przypadku, gdy opieramy się na zgodzie użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, ma on prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a w przypadku, gdy opieramy się na uzasadnionych interesach, może mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec naszego przetwarzania.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne, aby zapewnić mu dostęp do Serwisu oraz do innych istotnych celów, takich jak wypełnianie naszych zobowiązań prawnych, prowadzenie dokumentacji biznesowej, rozstrzyganie sporów, utrzymywanie bezpieczeństwa, wykrywanie oszustw i nadużyć oraz zapobieganie im, a także egzekwowanie naszych umów.

Oznacza to, że przechowujemy dane użytkownika przez cały czas korzystania przez niego z Serwisu oraz 5 (pięć) kolejnych lat od dnia ostatniej aktywności lub korzystania z Serwisu.

W przypadku treści tworzonych przez użytkownika, które podlegają prawu autorskiemu (np. artykuły lub inne utwory podlegające prawu autorskiemu), możemy przechowywać dane użytkownika związane z treściami objętymi prawem autorskim przez okres, który jest niezbędny do przestrzegania prawa autorskiego.

W każdej chwili użytkownik może poprosić nas o usunięcie wszystkich swoich danych osobowych.

Magazynowanie danych

Magazynujemy dane osobowe użytkownika na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu zapewnienia integralności i ochrony danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem możemy przechowywać kopie zapasowe baz danych na serwerach i magazynach w chmurze zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy środki ostrożności w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Używamy szyfrowania (HTTPS), aby chronić dane przesyłane do naszego serwisu i z niego. Jednak żadna transmisja danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za podjęcie rozsądnych środków w celu zabezpieczenia swojego konta.

Użytkownik powinien zadbać o to, aby jego dane uwierzytelniające do konta były znane tylko jemu. Zalecamy stosowanie silnego hasła dostępu do konta. Użytkownik powinien zapoznać się z poradami dotyczącymi tworzenia silnego hasła przygotowanymi przez Google.

Linki do innych stron internetowych lub aplikacji

Linki z Serwisu do stron internetowych lub aplikacji osób trzecich zostały zamieszczone dla wygody użytkownika. Ponadto treści w Serwisie mogą być hostowane przez inne strony internetowe lub aplikacje. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik podaje na powiązanych stronach lub w aplikacjach, są dostarczane takiej osobie trzeciej i podlegają polityce prywatności tej osoby trzeciej, a nie naszej. Takie inne strony internetowe i aplikacje posiadają własne polityki dotyczące plików cookie oraz gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z tymi zasadami.

Polityka dotycząca nieletnich

Ogólnie rzecz biorąc, kierujemy nasze Usługi do osób dorosłych, profesjonalistów i świadomie nie zbieramy, nie zabiegamy o dane osobowe osób poniżej 18 roku życia (lub starszych, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo), ani nie chcemy tego robić.

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu wieku (np. możemy poprosić o miesiąc i rok urodzenia) lub zgody rodziców lub opiekunów prawnych w dowolnym momencie, a także możemy zablokować użytkowników, jeśli podejrzewamy, że są oni poniżej odpowiedniego wieku.

Jeśli dowiemy się, że z Usług korzysta osoba poniżej 18 roku życia, możemy zablokować takie korzystanie. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe nieletniego zostały zebrane, dezaktywujemy konto i podejmiemy rozsądne środki w celu szybkiego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli użytkownik dowie się o jakichkolwiek danych osobowych, które zebraliśmy od osoby poniżej 18 roku życia, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami.

Zachęcamy wszystkich rodziców, opiekunów i inne osoby pełnoletnie do pouczania dzieci, aby nigdy nie podawały swoich prawdziwych nazwisk, adresów i innych danych osobowych bez zgody podczas korzystania z Internetu.

Korzystanie z praw osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, RODO daje użytkownikowi następujące prawa:

Prawo dostępu Użytkownik może zażądać, a my udzielimy mu informacji o tym, jakie dane osobowe posiadamy na jego temat i jak je wykorzystujemy.
Prawo do sprostowania danych Użytkownik ma możliwość utrzymania swoich danych osobowych w Serwisie aktualnych i sprostowania ich w przypadku jakichkolwiek zmian.
Prawo do usunięcia danych Użytkownik może usunąć swoje konto i wszystkie swoje dane osobowe z Serwisu lub poprosić nas o to. Aby chronić informacje przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem, możemy utrzymywać kopie szczątkowe przez krótki okres czasu. Jeśli jednak użytkownik usunie swoje konto, jego informacje i treści będą po tym czasie nie do odzyskania.
Ograniczenia przetwarzania Użytkownik może zażądać ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych, jeśli zachodzą określone przesłanki, głównie jeśli istnieje jakiś spór co do legalności przetwarzania lub prawidłowości danych.
Prawo do przenoszenia danych Użytkownik może zażądać swoich danych osobowych w powszechnie czytelnym formacie, a my je dostarczymy.
Prawo do sprzeciwu Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych Nie stosujemy żadnych zautomatyzowanych systemów podejmowania decyzji, które mogą wpływać na prawa użytkowników.

W celu skorzystania ze swojego prawa, użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]

Zazwyczaj rozpatrujemy takie wnioski w ciągu 30 dni.

Gdy użytkownik zwraca się do nas z prośbą o wykonanie któregokolwiek z przysługujących mu praw, możemy poprosić go o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą nam zidentyfikować go jako właściciela konta w celu zapobieżenia bezprawnym działaniom z wykorzystaniem jego danych osobowych.

Zmiany w niniejszej Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Jeśli w przyszłości zmienimy niniejszą Politykę prywatności, zamieścimy zmienioną Politykę prywatności i zaktualizujemy „Datę wejścia w życie” powyżej, aby odzwierciedlić datę zmian.

Pytania lub wątpliwości oraz dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności w spółce DOU, prosimy o kontakt pod adresem:

 • Email: [email protected]
 • Adres do korespondencji: DJINNI EUROPE OÜ, Harjumaa, Tallinn linn, Pae tn 21, 11415

Choć lubimy, gdy użytkownicy kontaktują się z nami, to w przypadku, gdy użytkownik ma problem lub uważa, że nie odpowiadamy odpowiednio na jego pytania lub wątpliwości, powinien pamiętać, że ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia podczas przeglądania.

Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie w naszej Polityka plików cookie.

Zmień ustawienia
Zapisz Akceptuj wszystkie cookies