From Cloud to Chmura. How popular IT terms sound in Polish

In the IT sector, it is common to use many terms in English. However, sometimes colleagues may translate and use some terms in Polish. To avoid getting lost and embarrassed at an awkward moment, we offer you a list of the most commonly used technical terms in Polish translation.

And write in the comments what other words we have forgotten.

A

Accessibility — Dostępność strony

AFAIK (As Far as I Know) -O ile mi wiadomo (o ile wiem) 

AFK (Away From Keyboard) – Z dala od klawiatury

API (Application Programming Interface) — Interfejs programowania aplikacji 

Answer — Odpowiedź

Approve — Zaakceptować (zaapruwować)

Asset — Zasób 

Asynchronous — Asynchroniczny (asynk)

Authentication — Autentykacja, autentyfikacja

Authorization — Autoryzacja

B

Background — Tło, w tle

Backend — Zaplecze techniczne strony

Backup — Kopia zapasowa (kopia bezpieczeństwa)

Bug — Błąd 

Bugfix — Poprawka (naprawianie błędów)

Build (n) — Kolejność aktualizacji oprogramowania

Build (v) — Zbudować (zbildować)

Button — Przycisk (guzik)

Bypass — Obejście

C

Cache — Pamięć podręczna

Callback — Wywołanie zwrotne

Cancel — Anulować (kanselować)

Case — Przypadek

Cast — Rzutować (kastować)

Catch — Złapać

Chart — Wykres (grafik)

Checksum — Suma kontrolna

Cloud — Chmura

Code review — Przegląd kodu

Collaborate — Współpracować

Compiled language — Język kompilowany

Concurrent — Współbieżny (konkurencyjny)

Confirm — Potwierdzić

Connect — Połączyć

Content — Treść (zawartość)

Conversion Rate — Współczynniki konwersji

Core — Istotny (główny)

Corner case — Przypadek szczególny

Credentials — Poświadczenia (kredencjały)

Custom — Specjalny

D

Database language — Język bazodanowy

Decryption — Dekrypcja

Default — Domyślnie

Deploy — Wdrożyć (zdiplojować)

Design (n)  — Projekt

Design (v) — Projektować

Desktop application — Aplikacja desktopowa (okienkowa)

Developer — Programista

Device — Urządzenie

Disable — Wyłączyć

Disconnect — Odłączyć 

E

Edge case — Przypadek brzegowy

Enable — Włączyć

Encryption — Szyfrowanie (enkrypcja)

Engine — Silnik

Error — Błąd

Estimate — Szacować (estymować)

Event — Zdarzenie

Example — Przykład

Exception — Wyjątek

Execution — Wykonanie, uruchomienie 

Expire — Wygasnąć, utracić ważność

Extend — Rozszerzać

Extension — Rozszerzenie

External — Zewnętrzny

F

Feature — Funkcja (ficzer, funkcjonalność)

Feedback — Informacja zwrotna

Field — Pole

Fix (n) — Poprawka

Fix (v) — Poprawić (fiksnąć)

Flow — Przepływ

Focus — Skupić się

Footer — Stopka

Foreign key  — Klucz obcy

Form — Formularz

G

GUI — Graficzny interfejs użytkownika (środowisko graficzne)

H

Handle  — Obsłużyć

Header — Nagłówek

Heap — Sterta

Heatmap — Mapa cieplna

Hybrid application — Aplikacja hybrydowa

I

IDE (Integrated Development Environment) — Edytor kodu źródłowego

Image — Obraz

IAMO (In My Arrogant Opinion) – Moim aroganckim zdaniem

Improvement — Poprawa

Include — Zawierać

Inject — Wstrzykiwać (indżektować)

Internal — Wewnętrzny

Invalidate — Znieważnić

Investigate — Zbadać (sprawdzić, inwestygować)

IoT (​​Internet of Things) — Internet rzeczy

Issue — Problem (kwestia)

K

Kernel — Jądro

KPI (Key Performance Indicators) —  Kluczowe wskaźniki wydajności 

L

Label — Etykieta

Lag — Opóźnienie

Latency — Opóźnienie

Launch — Uruchomić (wprowadzić na rynek)

Layout — Układ

Leader — Lider (kierownik)

Library — Biblioteka

Limitation — Ograniczenie (limitacja)

Load — Ładować (otwierać)

Lock — Zablokować (zalokować)

Loop — Pętla

M

Member — Członek

Memory leak  — Wyciek pamięci

Message — Wiadomość

Metric — Metryka (miara)

Mobile application — Aplikacja mobilna

Mockup — Makieta

Muted — Wyciszony

N

Native application — Aplikacja natywna

Node — Węzeł

Notification — Powiadomienie

Notify — Powiadomić

O

Order — Kolejność

Overhead — Narzut

Overload — Przeciążyć

P

Parallel — Równolegle

Parent — Rodzić

Patch — Naprawiać (paczować)

Pattern — Wzorzeć

Performance — Wydajność

Permission — Uprawnienie

Pointer — Wskaźnik

Portable — Przenośny

Plugin — Wtyczka

Preview — Podgłąd

Primary key — Klucz podstawowy

Process — Przetwarzać

Product Owner — Właściciel produktu

Programming language — Język programowania

Progress — Postęp

Proof of concept — Prototyp

Property — Opcja (właściwość)

R

Random — Losowy

Real-time — Czas rzeczywisty

Redirect — Przekierowanie

Refresh — Odświeżyć

Release (n)  — Wersja (wydanie)

Release (v) — Wydawać (rilisować)

Remote — Zdalnie

Rename — Zmienić nazwę

Request — Żądanie

Research — Zbadać

Response — Odpowiedź

Restore — Odtworzyć

Revert — Wycofać

Review — Przejrzeć

Roadmap — Mapa drogowa (plan)

Rollback — Przywrócić

Round — Cyklicznie

Rule — Reguła (rulka)

S

Sample — Próbka

Save — Zapisać

Schedule (n) — Harmonogram

Schedule (v) — Zaplanować

Scope — Zakres

Screenshot — Zrzut ekranu (skrin)

Scroll — Przewijać (skrolować)

Security — Biezpieczeństwo

Service — Usługa

Set (n) — Zbiór

Set (v) — Ustawiać (setować)

Settings — Ustawienia

Setup — Konfiguracja

Share — Udostępnić 

Side effect — Efekt uboczny

Solution — Rozwiązanie

Source — Źródło

Stack — Stos

Step — Krok

Switch — Przełączyć

T

Team — Zespół

Template — Szablon

Thread — Wątek

Threshold — Próg

Ticket — Zadanie

Toggle — Przełącznik

Tool — Narzędzie

Track — Sledzić

Traffic — Ruch

Trigger — Trigerować

Typo — Literówka

U

Unit test — Test jednostkowy

Unlock — Odblokować

Update — Zaktualizować (apdejtować)

Usability — Użyteczność

User — Użytkownik

User Experience — Doświadczenie użytkownika

V

Vendor — Dostawca

Vulnerability — Słaby punkt

W

Warning — Ostrzeżenie

Window — Okno

Z

Zip — Zipować (spakować)

Zoom — Powiększać

Avatar
Customer Success Manager w DOU Polska
user-pic

Data Analyst/BI developer, Process/Business Analyst * Mar 28

KPI (Key Performance Indicators) це Kluczowe wskaźniki wydajności (це термін управління процесами і бізнесом).
Współczynniki konwersji - це Conversion Rate (коефіцієнт конверсії, більше викристовується в маркетинговій і продуктовій аналітиці)

user-pic

Customer Success Manager w DOU Polska * Kwi 2

Олено, дуже вдячні за увагу до деталей та виправлення помилки)

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia podczas przeglądania.

Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie w naszej Polityka plików cookie.

Zmień ustawienia
Zapisz Akceptuj wszystkie cookies