[NEW] Looking for a job in tech? Companies will find you — just fill in your profile
May 26
Bazy danych w chmurze: nowoczesne podejście w IT
W tym artykule wybierzemy się w podróż do świata baz danych w chmurze, w tym do standardowych definicji, typów wdrożeń i różnych silników baz danych, możliwości i cech ofert rozwiązań chmurowych.
Salaries Stats
USD
PLN
Software Engineer
Junior
7 750
Middle
14 300
Senior
22 000
QA Engineer
Junior
6 650
Middle
12 750
Senior
18 450
Management
Middle
14 175
Senior
20 750
Analyst
Middle
14 500
Senior
19 000
DevOps
Middle
16 200
Senior
23 475
Add your salary

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.

Find out more on how we use cookies and how to change cookie preferences in our Cookies Policy.

Customize
Save Accept all cookies