[NEW] Looking for a job in tech? Companies will find you — just fill in your profile
Amazon może obniżyć wynagrodzenie pracowników nawet o 50% po spadku cen akcji

Amazon może obniżyć wynagrodzenie pracowników nawet o 50% po spadku cen akcji

Amazon.com Inc. wprowadza nowe zasady obliczeń wynagrodzeń dla swoich pracowników, co może prowadzić do obniżenia pensji dla niektórych z nich, gdy akcje spółki spadną — według wewnętrznych dokumentów i osób zaznajomionych z tą sprawą, pisze WSJ.

Według nowych przepisów korporacyjnych Amazona wynagrodzenie będzie bardziej zależało od osiągnięć firmy i cen jej akcji. Plan wprowadza także ograniczenia dotyczące premii, które dotychczas były wypłacane niezależnie od wyników finansowych firmy, a także nagród za długoletni staż pracy.


Firma tłumaczy, że zmiany mają na celu zachęcenie pracowników do myślenia bardziej strategicznego i koncentrowania się na długoterminowych celach firmy. Jednak niektórzy pracownicy obawiają się, że nowe kryteria mogą prowadzić do obniżenia wynagrodzenia w przypadku spadku cen akcji spółki, co z kolei może zdestabilizować ich finansowe sytuacje.

Firma Amazon jest jednym z największych pracodawców w USA i zatrudnia około 275 000 pracowników korporacyjnych.


W zeszłym roku akcje Amazona zyskały około 76%, ale w tym roku ich wartość spadła o około 3%. Ostatnio wypadły one na tle innych spółek technologicznych.


Amazon nie jest jedyną firmą, która wiąże wynagrodzenia pracowników korporacyjnych z wynikami finansowymi i cenami akcji. Praktyki te są powszechne w branży technologicznej, ale krytycy twierdzą, że mogą one skłaniać pracowników do krótkoterminowego myślenia i podejmowania ryzykownych decyzji w celu zwiększenia ceny akcji, co może szkodzić firmie w dłuższej perspektywie.


Firma Amazon nie odniosła się bezpośrednio do nowych przepisów dotyczących wynagradzania, ale powiedziała, że "ciągle dostosowuje" swoje programy wynagradzania i benefity w celu "zapewnienia konkurencyjności na rynku pracy i przyciągania i utrzymywania najlepszych pracowników".

Avatar
Mar 1
Asystent AI Klarna wykonał pracę 700 pełnoetatowych pracowników w ciągu miesiąca
Szacuje się, że dzięki temu w 2024 r. Klarna zwiększy zyski o 40 mln USD.
Nov 22
Sam Altmann powraca do OpenAI
Apr 4
Pracodawcy europejscy będą zobowiązani do ujawniania wysokości wynagrodzeń
30 marca Parlament Europejski przegłosował przepisy przejrzystość w kwestii wynagrodzeń wypłacanych przez europejskich pracodawców.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.

Find out more on how we use cookies and how to change cookie preferences in our Cookies Policy.

Customize
Save Accept all cookies